All over tryck på tygpåsar

Att välja all over tryck på tygpåsar innebär att du kan använda hela påsens yta till ditt budskap och ger dig därmed stora möjligheter att skapa någonting unikt som sticker ut i mängden. Det ger dig också vissa utmaningar när det gäller design.

Att försöka klämma in så mycket som möjligt kan vara lockande, men kan göra det svårt att nå fram. Det är svårt för mottagaren av budskapet att hinna uppfatta och ta till sig all information och att uppfatta hela motivet.

Utnyttja tygpåsens egenskaper

När du designar all over tryck på tygpåsar behöver du tänka på att ditt tryck nästan aldrig kommer att visas platt som det ligger på skrivbordet. En tygpåse som används är alltid lastad med något. Därför kommer ditt motiv att knycklas samman och få en annan form.

Det behöver inte alls vara en nackdel. Tvärtom bör du utnyttja tygpåsens speciella egenskaper och designa ett lekfullt motiv som uppfattas olika beroende på vilken form det råkar få.

Här kan det vara bra att ta hjälp av någon med erfarenhet. Be gärna din leverantör om hjälp med design av all over tryck på tygpåsar, så får du tips och råd från någon som vet vad som fungerar.